Serveis cartogràfics

La divisió de Serveis Cartogràfics de l’empresa, neix amb la idea principal de suposar un suport pràctic a les altres dues divisions de l’empresa eK, S.L, doncs tant la gestió de residus com de la biodiversitat, requereixen de tot un seguit d’eines i aplicatius en un format pràctic i efectiu per dur diferents anàlisis territorials (optimització de rutes, distribució de contenidors, anàlisis de densitats animals, estudis orogràfics), presa de dades a camp, presentació de dades, etc.

És des d’aquest inici i veient la manca d’aquest servei a nivell autonòmic i estatal, que esdevé un producte en si mateixa, oferint la possibilitat de generar multitud de petites aplicacions i solucions cartogràfiques a una gran diversitat de clients, que tenen de fa temps idees al cap i no saben com plasmar-les i/o automatitzar-les sobre un plànol o sobre un servidor de cartografia.

La divisió proposa inicialment tota una sèrie de productes estandarditzats, customitzables i adaptables a cada client amb l’objectiu d’aconseguir l’agilització i optimització en la gestió, consulta i anàlisi d’informació territorial existent i de nova creació:

  • Construcció d’eines cartogràfiques temàtiques específiques per als diferents productes de les divisions de Residus i Biodiversitat
  • Anàlisi i optimització de rutes.
  • Anàlisi de dades territorials.
  • Optimització en la distribució territorial de recursos, des de la distribució i gestió de contenidors de matèria orgànica, fins a la gestió de punts d’alimentació suplementària.
  • Servidors de cartografia de temàtica ambiental.
  • Construcció de cartografies temàtiques específiques.
  • Anàlisis territorials.
  • Serveis cartogràfics per administracions locals.

Newsletter

Destacats

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06