Sector residuos

Productes relacionats amb el sector dels residus

Contenidors, vehicles, accessoris per a la recollida, material de comunicació, material accessori a la recollida i tractament de residus, etc.

El valor afegit ha d’anar exclusivament lligat al producte, que ha de ser molt bo, sense lligar a cap servei. La clau és aconseguir aliances per a tenir exclusives o preferents en els millors productes. Exemple. ID&A o un bon fabricant de contenidors o bosses compostables.

Newsletter

Destacados

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06