Peritajes

Informes de peritatge i valoració

  • Dels efectes de les espècies invasores i exòtiques.
  • De danys deguts a les bioinvasions.
  • Dels danys tipificats per l’administració procedents de les espècies protegides.
  • De les compensacions de PEIN o XN 2000.
  • Valoracions dels costos de la No Prevenció en espècies invasores.
  • De plagues.
  • De danys d’espècies cinegètiques o piscícoles.

Newsletter

Destacados

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06