Nuevos modelos

Projecte d’implantació de nous models

Dimensionament dels equips, dels punts de recollida, de les àrees d’aportació, fixació dels objectius econòmics i de qualitat del servei. Quadre de comandament tècnic i econòmic.

Adaptació als canvis de l’entorn econòmic, legislatiu o fiscal. Adaptació a canvis de processos de fabricació o de gestió per a optimitzar-ne la gestió dels residus.

Newsletter

Destacados

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06