Gestión integral

Projecte de gestió integral de residus

Projecte executiu de gestió de residus municipals, agrícoles, ramaders o industrials, d’acord amb el Pla Estratègic o de Legislatura, amb fases, recursos, organització i medis necessaris. Definició i disseny de l’estructura i organització necessaris, metodologia de seguiment i avaluació.

Newsletter

Destacados

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06