Gestió de Fauna Urbana

L’empresa eK realitza serveis integrals de gestió i control de Fauna Urbana. Dins d’aquest servei, es realitzen diagnosis de fauna urbana per a implantar accions efectives, eficients i optimitzades econòmicament.

Detectem quins problemes estructurals té el municipi que generen el problema (fonts d’alimentació, espais de cria i dormiders, presència d’alimentadors, abeuradors, etc.). Amb aquesta informació fem el pla anual d’actuacions, optimitzat amb la brigada municipal, amb l’objectiu que amb el mínim cost assolim el màxim de resultats.

Treballem amb Colom domèstic (Columba livia domestica), gavià argentat (Larus michaellis), tórtora turca (Streptopelia decaocto), estornells (Sturnus vulgaris i Sturnus unicolor), pardal domèstic (Passer domesticus) i espècies exòtiques escapades.

Fem plans de DDD (Desratització, Desinfecció i Desinsectació), amb col·laboració amb l’empresa Kill-Rat.

       

 

Newsletter

Destacats

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06