Costes y resultados

Projecte de millora de costos i resultats

Projecte de reestructuració del servei amb objectius de millora de resultats quantitatius, qualitatius (ambientals) i econòmics (davallada del cost de gestió).

Optimització. Oferim aquests serveis quan ja s’estan aplicant uns models correctes, segons els seus objectius, però no funcionen o no funcionen prou bé, a nivell de costos o de resultats obtinguts. S’han d’aplicar canvis per millorar els resultats del model i/o disminuir-ne els costos.

Newsletter

Destacados

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06