Control i gestió del colom domèstic

L'empresa té un protocol propi de gestió i control de les poblacions de colom domèstic. Aquest protocol buscar assolir els següents objectius:

  • Limitar els accessos als indrets de cria, dormiders i llocs d'alimentació massiva a la població de coloms.
  • Fa una auditoria molt estricte de les molèsties, danys a la població i a les activitats econòmiques.
  • Actua sobre la població de coloms coneixent molt a fons l'ecologia de l'espècie: mínimes captures, màxima eficàcia, al mínim cost.
  • Busca una implicació, formació informació al ciutadà perquè conegui millor el problema dels coloms domèstic i contribueixi a minimitzar-lo.

Els nostres objectius són actuar sobre:

  1. L'espai públic.
  2. Els edificis vells, abandonats o mal cuidats.
  3. Els edificis històrics.
  4. Les activitats ramaderes o agrícoles que poden ser risc per a augmentar les poblacions de colom domèstic.
  5. Les fàbriques de pinsos, farineres o magatzems de gra.
  6. Els alimentadors.

Amb el nostre mètode: màxima eficàcia, amb la mínima agressió als animals, mínim cost i màxim coneixement de les operacions i actuacions que es fan sobre aquestes epècies.

Apliquem el nostre servei exclusiu d'atenció On Line.

Amb el nostre protocol d'actuació: implicant-nos tots aconseguim que els coloms deixin de ser un problema.

 

Newsletter

Destacats

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06