La empresa

L'empresa GESTIÓ DE RESIDUS, BIODIVERSITAT I SERVEIS CARTOGRÀFICS, SL. és una empresa fundada l'any 2010 que dona serveis per a la òptima gestió dels residus, per a la promoció de la biodiversitat a Catalunya i per a oferir serveis cartogràfics avançats.

Es fonamenta amb aquestes idees bàsiques:

GESTIÓ DE RESIDUS: Realitza projectes d'optimització en la planificació i gestió de residus, tan procedents d'empreses privades com residus municipals, de cara a minimitzar els costos de gestió, equilibrar la fiscalitat dels residus municipals i millorar les estructures de gestió i tractament. També implanta millores de processos i incorporació d'eines tecnològiques per a gestionar i tractar millor els residus, i de forma més econòmica.

GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT: Realitzar i executar projectes que impliquin accions de millora de la biodiversitat en finques privades i públiques, i especialment quant al control, prevenció i minimització dels efectes provocats per espècies exòtiques invasores i espècies-plaga en ambients rurals, urbans i periurbans. Gestió de fauna, flora, caça, pesca, estudis científics i aplicats.

SERVEIS CARTOGRÀFICS: Implantar les qualitats que tenen els productes cartogràfics avançats per a poder gestionar millor i de forma més eficient productes i serveis de tot tipus, especialment els relacionats amb el medi ambient: residus, espais naturals, restauració d'hàbitats, serveis de vigilància ambientals, treballs forestals i altres projectes mediambientals.

Treballem amb la marca eK.

El concepte d'estratègia de la 'k' va ser definit els anys setanta com a una de les estratègies reproductives dels éssers vius superiors: l'estratègia de la 'r' consisteix en engendrar nombrosos descendents perquè, amb pocs esforços dedicats a cada un, en sobrevisquin uns pocs. L'estratègia de la 'k' consisteix en engendrar pocs descendents i dedicar molts esforços a cada un perquè sobrevisquin gairebé tots. Com a exemple, un peix, que pon més de 1000 ous i els deixa a l'aigua, seria de la 'r'. I l'home, que té pocs descendents i els cuida molt, seria de la 'k'.

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06