eK completa el protocol de control i gestió de fauna urbana

eK completa el protocol de control i gestió de fauna urbana

Els serveis que l'empresa eK presta en control i gestió de fauna urbana s'ha completat amb un mòdul de gestió d'incidències On Line, on el citadà i/o client pot entrar una incidència i abans de 24 queda contestada i resolta. A més, els protocols que actualment s'utilitzen per a controlar i gestionar les colònies d'espècies plaga o espècies invasores en espais urbans i periurbans, han augmentat l'eficàcia de les accions, l'eficiència, i n'han disminuït els costos. Contacteu amb l'empresa per demanar informació.

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06