eK aplica mesures preventives per evitar les molèsties de les aus urbanes a la Vila Olímpica

eK aplica mesures preventives per evitar les molèsties de les aus urbanes a la Vila Olímpica

eK, davant el greu problema de les molèsties de les aus urbanes, principalment pardals comuns (Passer domesticus), gavians argentats (Larus michaellis) i coloms domèstics (Columba domestica), a les instal·lacions del Centre de la Vila, a la Vila Olímpica de Barcelona, ha aplicat mesures preventives que, sense haver de sacrificar cap animal, han disminuït les molèsties progressivament fins a fer-les desaparèixer per complet.

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06