Notícies

eK completa el protocol de control i gestió de fauna urbana

Els serveis que l'empresa eK presta en control i gestió de fauna urbana s'ha completat amb un mòdul de gestió d'incidències On Line, on

eK proposa un sistema eficaç per a limitar l'accés de la tórtora turca a les granges

La tórtora turca (Streptopelia decaocto) és una espècie que va arribar a Catalunya durant els anys vuitanta i que amb el temps ha esdevingut

eK participa en un projecte INNPACTO

L'empresa eK participa com a coordinadora d'un projecte INNPACTO, que es presentarà al Ministeri d'Agricultura les properes setmanes. El projecte dissenyarà i fabricarà tres

eK farà una estada als EEUU per avançar en la gestió de les espècies invasores

A finals de juliol, un tècnic de l'empresa eK, farà una estada a la Oficina Estatal de Gestió d'Espècies Invasores i Bioinvasions dels Estats

eK aplica mesures preventives per evitar les molèsties de les aus urbanes a la Vila Olímpica

eK, davant el greu problema de les molèsties de les aus urbanes, principalment pardals comuns (Passer domesticus), gavians argentats (Larus michaellis) i coloms domèstics

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06