Equip humà

Jordi Baucells Colomer

Biòleg i Enginyer Agrícola

Especialista en gestió econòmica dels residus, gestió de biodiversitat (fauna, flora i impactes ambientals).

Jordi Vigué Ruaix

Enginyer de Forests

Especialista en planificació i Gestió forestal sostenible, gestió de biodiversitat (estudis de fauna i flora).

Marcel Elías Sanllehí

Enginyer de Forests i Antropòleg

Especialista en cartografia del Medi Natural, Avaluació d'impactes ambientals, estudis d'impacte.

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06