Enllaços

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

L'òrgan de la Generalitat de Catalunya que té actualment les competències en gestió del medi natural és la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat. Autoritzacions, normativa, inspeccions i seguiments dels temes relacionats amb biodiversitat

Institut de Recerta i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

L'IRTA és la màxima entitat de recerca en el camp agroalimentari de Catalunya. Visita el web d'aquesta institució de gran prestigi a nivell europeu.

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06