Biodiversitat

Fem projectes de gestió de la biodiversitat des del punt de vista més pràctic, factible, econòmicament viable i amb resultats ambientals optimitzats. Gestionem espais urbans i periurbans, amb els problemes de fauna i flora exòtica i invasora que tenen. Fem plans de conservació i projectes per compatibilitzar les activitats econòmiques amb la biodiversitat.

Som especialistes en la gestió dels espais urbans i periurbans: espècies plaga, espècies invasores, animals de companyia.

Newsletter

Destacats

eK. Carrer dels Morató, 10 | 08500 – Vic Tel. 93 88 337 06